Copyright & Immaterialrätt:

Copyright:

Hela webbplatsen omfattas av internationell upphovsrätts- och immaterialrättslagstiftning. Om inte annat anges, immateriella rättigheter över dokument på webbplatsen och var och en av de delar som skapats på webbplatsen är exklusiv egendom Hosta, som inte medger någon licens eller rätt än rätten att visa webbplatsen.

Alla reproduktionsrättigheter är reserverade, inklusive nedladdade dokument, och bilder och fotografier. Reproduktion av hela eller delar av denna webbplats på alla elektroniska medier som helst utan uttryckligt tillstånd från Hosta är strängt förbjudet.  

Disclaimer: All brands mentioned are the property of their respective owners. All items listed on The Hosta are pre-owned or consigned. Trademarks are owned by their respective brand owners. The Hosta has no association and/or affiliation with the brands whose items are offered for sale on The Hosta.

Artiklarna L122-4 och L122-5 i immaterialrättslagen förbjuder all representation eller mångfaldigande, helt eller delvis, annat än för personligt bruk.

Varje representation eller reproduktion antingen fullständig eller partiell av detta verk, oavsett vilken process som används för att skapa det, utan samtycke från Utgivaren eller förvärvare är olagligt och utgör förfalskning som kan leda till sanktioner enligt artiklarna L335-2 och efter av koden för immateriella rättigheter.

Bilder:

Alla bilder på denna webbplats har tagits av The Hosta med undantag för fem bakgrundsbilder, som används under en Creative Commons licens från den anmärkningsvärda samhället på Unsplash.

Vårt mål är att göra våra kunders liv enkla genom att tillhandahålla detaljerade fotografier av var och en av de objekt som anges på The-Hosta.com. Vi använder inte katalogbilder, och varje fylld väska fotograferas i vår studio, av oss. Om du vill använda våra bilder för kommersiellt ändamål, vänligen maila oss på: hello@the-hosta.com.

For non-commercial purposes, please simply attribute us when using any photos (for instance, “Photographs courtesy of www.the-hosta.com”).

Unless explicitly stated otherwise, all rights including those in copyright in the content of this website are owned by or controlled for these purposes The-Hosta.com © Copyright 2022. The content of this site may not be copied, reproduced, republished, downloaded, posted, broadcast or transmitted in any way without first obtaining The-Hosta.com written permission.