Auteursrecht & intellectueel eigendom:

Auteursrecht:

De gehele website valt onder de internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de op de site gecreëerde elementen het exclusieve eigendom van The Hosta, die geen andere licentie of recht toekent dan het recht om de site te bekijken.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief gedownloade documenten en afbeeldingen en foto's. De reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke elektronische media dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Hosta is ten strengste verboden.  

Alle genoemde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle items die op The Hosta worden vermeld zijn tweedehands en verzonden. Handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke merkeigenaars. Geen enkele merkeigenaar onderschrijft of sponsort deze advertentie of heeft enige associatie en/of connectie met The Hosta.

De artikelen L122-4 en L122-5 van het wetboek van intellectuele eigendom verbieden elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, anders dan voor persoonlijk gebruik.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van dit werk, ongeacht het procédé waarmee het tot stand is gekomen, zonder toestemming van de Uitgever of de rechthebbenden, is onwettig en vormt een vervalsing die aanleiding kan geven tot sancties krachtens de artikelen L335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom).

Beelden:

Alle foto's op deze website zijn genomen door The Hosta met uitzondering van vijf achtergrondfoto's, gebruikt onder een Creative Commons licentie van de opmerkelijke gemeenschap bij Unsplash.

Ons doel is om het leven van onze klanten gemakkelijk te maken door gedetailleerde foto's te leveren van elk van de items die op The-Hosta.com staan. Wij maken geen gebruik van catalogusafbeeldingen, en elke opgeslagen tas wordt door ons in onze studio gefotografeerd. Als u onze foto's voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, kunt u ons een e-mail sturen naar: hello@the-hosta.com.

Voor niet-commerciële doeleinden, gelieve ons gewoon toe te schrijven bij het gebruik van foto's (bijvoorbeeld "Photographs courtesy of www.the-hosta.com").

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle rechten, inclusief de auteursrechten op de inhoud van deze website, eigendom van of worden ze beheerd door The-Hosta.com © Copyright 2020. De inhoud van deze site mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, uitgezonden of verzonden op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The-Hosta.com.

Follow The Hosta