Auteursrecht & intellectueel eigendom:

Auteursrecht:

De gehele website valt onder de internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de op de site gecreëerde elementen het exclusieve eigendom van The Hosta, die geen andere licentie of recht toekent dan het recht om de site te bekijken.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief gedownloade documenten en afbeeldingen en foto's. De reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke elektronische media dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Hosta is ten strengste verboden.  

Disclaimer: All brands mentioned are the property of their respective owners. All items listed on The Hosta are pre-owned or consigned. Trademarks are owned by their respective brand owners. The Hosta has no association and/or affiliation with the brands whose items are offered for sale on The Hosta.

De artikelen L122-4 en L122-5 van het wetboek van intellectuele eigendom verbieden elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, anders dan voor persoonlijk gebruik.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van dit werk, ongeacht het procédé waarmee het tot stand is gekomen, zonder toestemming van de Uitgever of de rechthebbenden, is onwettig en vormt een vervalsing die aanleiding kan geven tot sancties krachtens de artikelen L335-2 en volgende van de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom).

Beelden:

Alle foto's op deze website zijn genomen door The Hosta met uitzondering van vijf achtergrondfoto's, gebruikt onder een Creative Commons licentie van de opmerkelijke gemeenschap bij Unsplash.

Ons doel is om het leven van onze klanten gemakkelijk te maken door gedetailleerde foto's te leveren van elk van de items die op The-Hosta.com staan. Wij maken geen gebruik van catalogusafbeeldingen, en elke opgeslagen tas wordt door ons in onze studio gefotografeerd. Als u onze foto's voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, kunt u ons een e-mail sturen naar: hello@the-hosta.com.

For non-commercial purposes, please simply attribute us when using any photos (for instance, “Photographs courtesy of www.the-hosta.com”).

Unless explicitly stated otherwise, all rights including those in copyright in the content of this website are owned by or controlled for these purposes The-Hosta.com © Copyright 2022. The content of this site may not be copied, reproduced, republished, downloaded, posted, broadcast or transmitted in any way without first obtaining The-Hosta.com written permission.